OCHRANA
DIZAJNU
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


4 najčastejšie otázky:

Ako dlho platí zapísaný dizajn?
Zapísaný dizajn platí maximálne 25 rokov od jeho podania za predpokladu jeho včasného predlžovania.

Môžem získať zapísaný dizajn na dizajn výrobku, keď tento výrobok ešte nie je vyrobený - nedá sa teda odfotografovať?
Áno, chrániť je možné aj dizajn pred jeho zhmotnením. Vyobrazením vonkajšej úpravy pre prihlášku dizajnu môže byť aj výkresová dokumentácia v predpísanej forme.

Navrhli sme nové nábytkové zostavy a chceme si ich dať registrovať, chrániť, aby ich nemohli iní kopírovať. Rôznych variácií je však takmer pätnásť. Ako vybrať tú najvhodnejšiu zostavu k ochrane?
Jeden zapísaný dizajn, jeden ochranný dokument môže obsahovať viacero variantov vonkajších úprav výrobkov toho istého druhu. Je preto výhodné požadovať ochranu pre všetky varianty, ktoré ste vytvorili.

Je možné chrániť zapísaným dizajnom výrobok, ktorý bude chránený aj patentom?
Áno, patent a zapísaný dizajn sa nevylučujú. Patentom sa chráni technické riešenie, konštrukčné usporiadanie výrobku, zariadenia, prípadne spôsob jeho výroby. Zapísaným dizajnom sa chráni vonkajšia úprava - dizajn výrobku. Komplexná ochrana produktu môže teda spočívať v ochrane pomocou patentu, úžitkového vzoru a zapísaného dizajnu zároveň. Názov produktu môže byť chránený ochrannou známkou.