ÚŽITKOVÉ
VZORY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


4 najčastejšie otázky:

Ako dlho platí úžitkový vzor?
Za predpokladu včasného predlžovania platí maximálne 10 rokov od podania.

Môžem mať na jedno riešenie zároveň patent aj úžitkový vzor?
Áno, často je to aj výhodný spôsob ochrany. Úžitkový vzor je zapísaný do registra relatívne rýchlo, v priemernej lehote cca 5 mesiacov od podania. Udelenie patentu trvá v priemere 5 rokov.

Na čo je dobrý patent, keď úžitkový vzor zaručuje majiteľovi rovnaké výlučné práva k technickému riešeniu?
Úžitkovým vzorom nie je možné na rozdiel od patentu chrániť spôsoby výroby, pracovné činnosti. Platnosť úžitkového vzoru je maximálne 10 rokov. Platnosť patentu môže byť až 20 rokov.

Ako je možné, že bol udelený úžitkový vzor na bežne známy výrobok? Majiteľ tohto úžitkového vzoru nám bráni v dovoze takéhoto výrobku do SR.
Úrad pri konaní o zápise do registra úžitkových vzorov neskúma novosť riešenia. Na návrh však Úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak navrhovateľ preukáže, že technické riešenie nebolo nové v čase jeho prihlásenia k ochrane. Zastupovanie vo výmazovom konaní poskytujeme ako platenú službu.