PATENTY
SLUŽBY

FAQ


menu


Patent je forma ochrany technických riešení zo všetkých oblastí ľudskej činnosti. Patent poskytuje jeho majiteľovi výlučné právo využívať chránené technické riešenie - vynález, poskytnúť licenciu, súhlas na využívanie vynálezu iným osobám. Majiteľ môže patent previesť na inú osobu alebo k nemu zriadiť záložné právo.

Ako získať patent na vynález? V oblasti patentov ponúkame rozsiahlu škálu služieb od rešerší cez prihlásenie vynálezu k ochrane v desiatkach krajín až po pomoc pri jeho uplatnení či prevode. Každý vynález si vyžaduje individuálny prístup a rozdielny rozsah prác pri jeho spracovaní. Po oboznámení sa s konkrétnym rozsahom úkonov Vám môžeme vypracovať záväznú ponuku.