OCHRANNÉ
ZNÁMKY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


Naše služby v oblasti ochranných známok:

 1. poradenstvo pri tvorbe označenia, loga, ochrannej známky,
 2. rešerše k označeniam a ochranným známkam všetkých druhov v slovenskom registri a v registri medzinárodne zapísaných ochranných známok WIPO,
 3. rešerše a analýzy k obchodným a doménovým menám,
 4. analýzy zápisnej spôsobilosti označenia,
 5. vypracovanie a podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, zastupovanie v konaní pred uvedeným úradom,
 6. ako jediní poskytujeme aj originálnu službu INKOgnito, zastupovanie Vašich záujmov bez akejkoľvek identifikácie Vášho subjektu pred úradmi a tretími osobami,
 7. podanie námietok proti zápisu kolízneho označenia do registra ochranných známok,
 8. poistenie nákladov spojených s odpoveďou na podané námietky,
 9. vypracovanie a podanie žiadosti o zápis medzinárodnej ochrannej známky do registra známok podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a zastupovanie v konaní pred Medzinárodným úradom WIPO - Svetová organizácia duševného vlastníctva v Ženeve,
 10. podanie žiadosti o zápis ochrannej známky v zahraničí
 11. sledovanie doby platnosti ochrannej známky, sledovanie kolíznych označení a ochranných známok,
 12. udržiavanie a predlžovanie platnosti ochranných známok,
 13. vypracovanie a zápis licenčných zmlúv do úradného registra SR
 14. vypracovanie a zápis zmlúv o prevode ochranných známok do úradného registra SR,
 15. vypracovanie stratégie vo veciach porušovania práv k ochranným známkam, nezapísaným označeniam,
 16. poradenstvo a zastupovanie v konaní o nekalej súťaži
 17. poradenstvo a zastupovanie pri vymáhaní www - doménových mien druhej úrovne,
 18. prednášky a školenia v oblasti duševného vlastníctva,
 19. návrhy označenia, loga, ochrannej známky prostredníctvom externých spolupracovníkov,
 20. zabezpečenie ocenenia duševného majetku,
 21. zabezpečenie prekladov odborných textov z a do 25 jazykov