ÚŽITKOVÉ
VZORY
SLUŽBY

FAQ


menu


Ochrana technického riešenia pomocou úžitkového vzoru je porovnateľná s ochranou pomocou patentu. Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo využívať chránené technické riešenie, poskytnúť licenciu, súhlas na využívanie riešenia iným osobám. Majiteľ môže úžitkový vzor previesť na inú osobu alebo k nemu zriadiť záložné právo. Získanie úžitkového vzoru je v porovnaní s patentom jednoduchšie a menej nákladné.

Úžitkový vzor je možné získať aj na riešenia s nižšou vynálezcovskou hodnotou.

Ako získať úžitkový vzor? Ponúkame škálu služieb od rešerší cez prihlásenie technického riešenia k ochrane v desiatkach krajín až po pomoc pri jeho uplatnení či prevode. Každé technické riešenie si vyžaduje individuálny prístup a rozdielny rozsah prác pri jeho spracovaní. Po oboznámení sa s konkrétnym rozsahom úkonov Vám môžeme vypracovať záväznú ponuku.