OCHRANNÉ
ZNÁMKY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


Balík služieb obsahuje:

  1. vypracovanie a zatriedenie tovarov a služieb v rozsahu do troch tried vrátane,
  2. zaplatenie správnych poplatkov v rozsahu do troch tried vrátane,
  3. posúdenie zápisnej spôsobilosti,
  4. tlač prihlášky a ostatných podkladov pre podanie,
  5. korešpondenčný styk, základné poradenstvo,
  6. rešerš zhodných a veľmi zameniteľných ochranných známok a obchodných mien zapísaných v SR,
  7. zastupovanie pred Úradom,
  8. sledovanie konania, sledovanie zverejnenia vo Vestníku,
  9. kontrola správnosti údajov zapisovaných Úradom do registrov,
  10. odovzdanie osvedčenia o zápise ochrannej známky,