OCHRANNÉ
ZNÁMKY
SLUŽBY

FAQ


menu


Najčastejšou formou priemyselného práva, s ktorou sa bežne verejnosť stretáva, je ochranná známka. Ročne v SR pribudne takmer 4 tisíc nových prihlášok ochranných známok podaných tzv. národnou cestou. Rozumné firmy venujú problematike ochranných známok náležitú pozornosť. Vymyslieť dobré a zapamätateľné označenie, ktoré je spôsobilé ochrany, úspešne sa prederie hustou sieťou už existujúcich zaregistrovaných označení, je obtiažne. Pri ochranných známkach treba zvážiť nielen zhodu s existujúcimi ochrannými známkami ale aj ich vzájomnú zameniteľnosť.

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov a je zapísané do registra ochranných známok. Označenie, ochranná známka môže byť tvorená slovami (vrátane osobného, obchodného mena), písmenami, číslicami, kresbami, tvarom alebo obalom výrobku, prípadne ich vzájomnou kombináciou.

Práva majiteľa ochrannej známky

Ako získať ochrannú známku na označenie, obchodné meno, logo, názov výrobku?

Vypracujeme a podáme prihlášku Vašej ochrannej známky, prevezmeme zastupovanie Vašej firmy pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Poskytneme Vám kompletný servis so všetkým službami a úkonmi. Aby ste nemuseli študovať komplikovnané cenníky s množstvom čiastkových úkonov a cien, ponúkame Vám ucelený balík služieb, ktorý zahŕňa všetko potrebné. Balík obsahuje aj služby realizované neskôr po podaní prihlášky ochrannej známky, čo Vás odbremení od neskorších faktúr a neočakávaných nákladov.

Ak máte už čiastočné skúsenosti s prihlasovaním ochranných známok, chcete si prihlášku podať sami a potrebujte len niektorú službu (napríklad zatriedenie tovarov a služieb, rešerše) zašlite nám správu, obratom Vás budeme informovať o cenách.

Doplnkové služby:

  1. EXPres
  2. Ochranné známky v zahraničí