OCHRANNÉ
ZNÁMKY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


Ochranné známky v zahraničí

Zaisťujeme zápis ochrannej známky v zahraničí podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a zastupovanie v konaní pred Medzinárodným úradom WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) v Ženeve a zabezpečujeme aj zápis ochrannej známky v jednotlivej krajine tzv. národnou cestou. Náklady na uvedené konania sú závisle od počtu krajín, v ktorých sa požaduje ochrana, od vyhotovenia označenia a podobne. V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte.