ÚŽITKOVÉ
VZORY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


Naše služby v oblasti patentov a úžitkových vzorov:

 1. poradenstvo pri vývoji nových technických riešení,
 2. posúdenie patentovej čistoty, nezávadnosti technických riešení,
 3. patentové rešerše všetkých druhov, hlavne rešerše na stav techniky a rešerše na ochranné dokumenty konkurenčných firiem,
 4. vypracovanie prihlášky vynálezu, úžitkového vzoru
 5. podanie prihlášky vynálezu, úžitkového vzoru v SR a zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
 6. podanie prihlášky vynálezu, úžitkového vzoru v zahraničí podľa PCT a zastupovanie pred Medzinárodným úradom WIPO Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve,
 7. podanie žiadostí o udelenie patentu, úžitkového vzoru v zahraničí národnou cestou v jednotlivých krajinách,
 8. sledovanie stavu a doby platnosti ochranného dokumentu a jeho udržiavanie v platnosti,
 9. posúdenie, vypracovanie licenčných zmlúv,
 10. zápis licenčných zmlúv do úradného registra,
 11. posúdenie, vypracovanie zmlúv o prevode práv a prevode prihlášok vynálezov, úžitkových vzorov a ich zápis do úradného registra,
 12. pomoc pri uplatnení vynálezu, technického riešenia,
 13. vypracovanie návrhov na výmaz ochranného dokumentu z registra,
 14. zastupovanie vo veciach porušovania práv z patentu, úžitkového vzoru,
 15. prednášky a školenia v oblasti duševného vlastníctva,
 16. zabezpečenie ocenenia duševného majetku,
 17. zabezpečenie prekladov odborných textov z a do 25 jazykov